เกี่ยวกับเรา

อำเภอหนองฮีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ 165.37 ตารางกิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ประมาณ 78 กม.

เขตการปกครอง  จำนวน 4 ตำบล (เทศบาง 1 แห่ง, อบต. 3 แห่ง)  จำนวนหมู่บ้าน 54 หมู่บ้าน  16,366  หลังคาเรือน

ทิศเหนือ          ติดกับ อำเภอพนมไพร

ทิศใต้            ติดกับ อำเภอโพนทราย และอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ทิศตะวันออก   ติดกับ อำเภอพนมไพร

ทิศตะวันตก     ติดกับ อำเภอสุวรรณภูมิ

 

โรงพยาบาลหนองฮี  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 31 ไร่ 2 งาน  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556  ให้บริการงานผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน