รักมั่นพันปี รักนี้ที่บ่อพันขัน

“ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รักมั่นพันปี รักนี้ที่บ่อพันขัน ”
โรงพยาบาลหนองฮีนำโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์หญิงรัชฎาพร สีลา ได้ร่วมรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิกแอซิด และสนองนโยบายสาวไทยแก้มแดงมีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษแก่คู่สมรสใหม่
ด้วยอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดงาน “รักมั่นพันปี รักนี้ที่บ่อพันขัน” ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 62 ณ แหล่งท่องเที่ยว บ่อพันขัน ตำบลเด่นราษฎร์ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และร่วมเป็นพยานรักของคู่สมรสใหม่ และแพทย์หญิงรัชฎาพร สีลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฮี พร้อมทีมสาวไทยแก้มแดงมอบวิตามินโฟลิกแอซิดสำหรับคู่รักแต่งงานใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ และแจกวิตามินโฟลิกแอซิกแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่พร้อมและต้องการมีบุตรในครั้งนี้