แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562

แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ในส่วนร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562  Download เอกสาร
Download เอกสาร