ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป

ด้วย โรงพยาบาลหนองฮี มีความประสงค์จำดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  รายละเอียด ตามไฟล์แนบ Download