หมอชวนวิ่ง โรงพยาบาลหนองฮี

หมอชวนวิ่งโครงการดี ๆ จาก แพทยสภา โรงพยาบาลหนองฮีขอเชิญชวนชาวหนองฮี หันมาใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น ด้วยการออกกำลังกายง่าย ๆ อย่างเช่น “การวิ่ง” เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรม (NCDs) ที่ยังมีสถิติการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง