ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่ โรงพยาบาลหนองฮี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก  Download