ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงพยาบาลหนองฮี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั้วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ Download