ทำเพื่อพ่อหลวง ร.๙

พญ.รัชฎาพร สีลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฮี นางนิตยา วงศ์ท้าว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นางผกาวัลย์ ท้าวบุตร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาตร์และแผน นำทีมงานเจ้าหน้าที่ เปลี่ยนผ้าขาวดำผืนใหม่เพื่อพ่อหลวงรัชการที่๙