ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา Phenytoin 100 mg

ตามที่ โรงพยาบาลหนองฮี ได้มีโครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา Phenytoin 100 mg   โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด  ตามลิงค์ที่แนบ  ดาวน์โหลดเอกสาร