จิตอาสาด้านการแพทย์ อำเภอหนองฮี

จิตอาสาด้านการแพทย์อำเภอหนองฮีเตรียมความพร้อม

เพื่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร