ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา insulin penfill

ตามที่ โรงพยาบาลหนองฮี ได้มีโครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา NPH insulin prefill  และเวชภัณฑ์ยา Mixtard insulin  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

รายละเอียด  ตามลิงค์ที่แนบ  Download