แจ้งเตือนหลอกลวง Phishing Mail

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบการระบาดของอีเมลหลอกลวง (Phishing Mail)
โดยใช้ชื่ออีเมล health.moph.go.th หลอกลวงว่ามีการอัปเดตระบบอีเมลให้คลิก Verrification เพื่อให้สามารถใช้อีเมลได้ต่อไป

หากท่านพบอีเมลหลอกลวงข้างต้น ให้ดำเนินการลบอีเมลทิ้งทันที

ห้ามคลิกลิงก์หรือไอคอนหลอกลวง ดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมที่ส่งมาพร้อมอีเมลหลอกลวงดังกล่าว