ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ด้วย โรงพยาบาลหนองฮี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

รับสมัคร63