ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมกั้นห้องเทพื้นและปูกระเบื้องอาคารPCUและแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลหนองฮี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมกั้นห้องเทพื้นละปูกระเบื้องอาคาร PCU และแพทย์แผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  รายละเอียดตามไฟล์แนบ Downloadsเอกสาร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมกั้นห้องเทพื้นและปูกระเบื้องอาคารPCUและแพทย์แผนไทย