ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป

ด้วย โรงพยาบาลหนองฮี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  รายละเอียด ตามไฟล์แนบ Download