ประกาศ จ้างเหมาพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น1

ด้วย โรงพยาบาลหนองฮี มีความประสงค์ จ้างเหมาพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2562  รายละเอียด ตามไฟล์แนบ  Downloadเอกสาร